Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Aktualności

Publikacja zapytania cenowego - dostawa artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla UGiM Sokołowie Małopolskim: Data: 2017.12.04

Publikacja zapytania cenowego - dostawa druków w 2018 roku dla UGiM Sokołowie Małopolskim: Data: 2017.12.04

Publikacja ogłoszenia na przetarg "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Sokołów Małopolski wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury": Data: 2017.11.28

Publikacja ogłaszenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem lokalu: Data: 2017.11.22

Publikacja ogłoszenia przetargowego na zakup pomocy dydaktycznych do jednostek oświatowych: Data: 2017.11.20

Publikacja zapytania cenowego na wykonanie kompleksowych przeglądów technicznych w Gminie Sokołów Małopolski: Data: 2017.11.20

Publikacja zapytania cenowego na dostawę wirników do pomp ściekowych Firmy Grundfos: Data: 2017.11.14

Publikacja zapytania ofertowego Zespołu Szkół im. Ks. M. Lachora w Górnie "Dostawa 2 kompletów - Monitorów interaktywny": Data: 2017.11.08

Publikacja zapytania ofertowego Zespołu Szkół w Trzebosi "Dostawa 2 kompletów - Monitorów interaktywny": Data: 2017.11.08

p.o. Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Sokołowie Młp. ogłasza nabór na wolne stanowisko – terapeuta: Data: 2017.11.07

Publikacja zapytania ofertowego Szkoły Podstawowej w Wólce Sokołowskiej "Dostawa 2 kompletów - Monitorów interaktywny": Data: 2017.11.06

Pulikacja zapytania ofertowego Zespół Szkół Nr 1 w Nienadówce "Dostawa 2 kompletów - Monitorów interaktywny": Data: 2017.11.03

Pulikacja zapytania ofertowego Zespołu Szkół im. Ks. M. Lachora w Górnie "Dostawa 2 kompletów - Monitorów interaktywny": Data: 2017.11.03

Publikacja zapytania ofertowego na zakup monitorów interaktywnych: Data: 2017.10.31

Publikacja ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek budowlanych: Data: 2017.10.31

Publikacja ogłoszenia przetargowego na przebudowę drogi gminnej Nr 108697R Górno Zaborze-Wólka Niedźwiedzka w km 2+050-2+575 i km 3+535-4+000 w miejscowości Wolka Niedźwiedzka: Data: 2017.10.26

Publikacja ogłoszenia przetargu nieograniczonego na kredyt bankowy długoterminowy: Data: 2017.10.23

Publikacja zapytania cenowego na wykonanie ogrodzenia boiska treningowego za stadionem przy ulicy Polnej: Data: 2017.10.18

Publikacja ogłoszenia o otwartym naborze partnera do projektu w ramach konkursu zamkniętego RPPK.09.02.00-IP.01-18-018/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IX, działanie 9.2: Data: 2017.10.17

Obwieszcenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla "Południe I" w Sokołowie Małopolskim: Data: 2017.10.12

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z  2017 r. poz. 1073) oraz uchwały Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. Nr XXII/239/2016 z dnia 28 września 2016 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla  „Południe I” w Sokołowie Młp. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 23 października 2017 r. do 14 listopada 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta  w Sokołowie Młp. ul. Rynek 1 w godz. od 800 do 1200.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 6 listopada 2017 r.  w siedzibie Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. ul. Rynek 5  o godz. 1500.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. ul. Rynek 1 z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy , w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 listopada 2017 r.

Burmistrz Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim

mgr Andrzej Ożóg

 

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla "Północ IV” w Sokołowie Małopolskim: Data: 2017.10.12

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z  2017 r. poz.1073) oraz uchwały Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. Nr XXII/240/2016 z dnia 28 września 2016 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla  „Północ IV” w Sokołowie Młp. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 23 października 2017 r. do 14 listopada 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta  w Sokołowie Młp. ul. Rynek 1 w godz. od 800 do 1200.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 6 listopada 2017 r.  w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. ul. Rynek 5  o godz. 1700.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. ul. Rynek 1 z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy , w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 listopada 2017 r.

 

Burmistrz Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim

mgr Andrzej Ożóg

Publikacja zapytania cenowego na zakup materiałów do uzupełnienia oświetlenia drogowego w miejscowości Sokołów Małopolski: Data: 2017.10.11

Publikacja zapytania cenowego na wykonanie ogrodzenia boiska treningowego za stadionem przy ulicy Polnej: Data: 2017.09.28

Publikacja zapytania cenowego na dostawę rur strukturalnych dwuściennych z polipropylenu: Data: 2017.09.25

Publikacja zapytania cenowego na dostawę rur strukturalnych dwuściennych z polipropylenu: Data: 2017.09.25

Poprzedniastrona 2/37Następna