Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Aktualności

Ogłoszenie przetargu na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Miasta i Gminy Sokołów Małopolski: Data: 2017.08.02

Burmistrz Gminy i Miasta ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy i Miasta Sokołów Małopolski: Data: 2017.07.26

Publikacja zapytania cenowego na wykonanie usługi polegającej na odwodnieniu osadu ściekowego zgromadzonego w zbiorniku na terenie Oczyszczalni Ścieków w Sokołowie Małopolskim: Data: 2017.07.18

Publikacja zapytania cenowego na wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach budynku MGOPS w Sokołowie Małopolskim: Data: 2017.07.14

OBWIESZCZENIE: Data: 2017.07.03

 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla

Na podstawie art. 17 pkt. 10 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2017 r. poz.1073) oraz uchwały Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. Nr XXIV/249/2017 z dnia 26 października 2016 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla "Pod Lipą" w Sokołowie Młp., w dniach od 12 lipca  do 1 sierpnia   2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. Rynek 1, w godzinach od 8.00 do 13.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie II zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28 lipca 2017 r. o godz. 12.00  w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. Rynek 1.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie II zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Sokołowa Młp., z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 sierpnia 2017 r.

Burmistrz Gminy i Miasta
Sokołowa Małopolski
Andrzej Ożóg

Publikacja zapytania cenowego na opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Wólce Sokołowskiej i w Wólce Niedźwiedzkiej: Data: 2017.06.28

Publikacja zapytania na zakup wraz z dostawą statywu bezpieczeństwa do transportu ludzi wraz z wyciągarką: Data: 2017.06.28

Publikacja zapytania cenowego pn.: "Remont sali gimnastycznej i remont szatni w Zespole Szkół w Wólce Niedźwiedzkiej": Data: 2017.06.28

Publikacja zapytania cenowego na wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach budynku MGOPS w Sokołowie Małopolskim: Data: 2017.06.27

Burmistrz Gminy i Miasta ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: Budowa oświetleń na terenie Gminy Sokołów Małopolski: Data: 2017.06.22

Burmistrz Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Małopolskim: Data: 2017.06.21

Burmistrz Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. H. Sienkiewicza w Nienadówce: Data: 2017.06.21

Burmistrz Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nienadówce: Data: 2017.06.21

Dzień otwarty w Delegaturze KBW w Rzeszowie, 21 VI 2017 r.: Data: 2017.06.19

W środę 21 czerwca 2017 r. w godz. 9:00-15:00 w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Rzeszowie (budynek Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, IV piętro, pok. 416) odbędą się konsultacje dotyczące propozycji nowych wzorów kart do głosowania stosowanych w przyszłorocznych wyborach samorządowych.

Konsultacje będą polegały na zaprezentowaniu wzorów kart do głosowania w formie zbroszurowanej formacie A0 i A1 oraz zapoznaniu się z propozycją treści informacji o sposobie głosowania.

Ponadto wyborcy będą mogli dowiedzieć się wszystkiego o prawie do głosowania, udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych oraz zapoznać się z zasadami głosowania w wyborach samorządowych.

Informacja
 

Publikacja ogłoszenia na przetarg nieograniczony na sprzedaż ciągników rolniczych, spawarki wirującej i agregatów prądotwórczych: Data: 2017.06.12

Ogłoszenie przetargu na przebudowe ulicy Bolesława Prusa w Sokołowie Małopolskim: Data: 2017.06.07

Pulikacja ogłoszenia przetargu - ustny nieograniczony (licytacja) na dzierżawę nieruchomości: Data: 2017.06.06

Publikacja zapytanie cenowego na zadanie renowacja elewacji sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Trzebosi: Data: 2017.06.01

Publikacja Zapytania cenowego: Remont mogił zbiorowych ofiar trerroru na cmentarzu w Trzebosi: Data: 2017.06.01

Publikacja zapytania cenewego - Budowa oświetlenia drogi gminnej nr 108651 Trzebuska Podlas: Data: 2017.06.01

Publikacja zapytania cenowego na dostawę rur strukturalnych dwuściennych z polipropylenu o wytrzymałości obwodowej SN 8 i średnicy DN 300 mm i DN 400 mmm: Data: 2017.05.25

Informacja z podpisania umów: Data: 2017.04.03

W dniu dzisiejszym zostały podpisane umowy na przebudowę dróg na terenie Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim:

-   Przebudowa drogi gminnej Nr 108728R ulica Plebańska w Sokołowie Małopolskim  w km   od 0+000 do 0+832 -  wartość  860 817,07 zł,

-   Przebudowa drogi gminnej Nr 108704R Trzeboś do kościoła  w miejscowości Trzeboś  w km od 0+015 do 0+535 – wartość 328 207,28 zł,

-   Przebudowa drogi gminnej Nr 108703R w miejscowości Wólka Sokołowska Wólka  Sokołowska i  Górno  w km od 0+000 do 0+900 – wartość 484 994,41 zł

-   Przebudowa drogi wewnętrznej o nr ew. działki 209/1 i 2385/2  w miejscowości Górno od km 0+000 do 0+566,5 – wartość  337 412,58 zł,

-   Przebudowa drogi wewnętrznej o nr ew. działki 3362/8 i 802/1 w miejscowości   Nienadówka w km 0+000 do 0+430”- wartość 282 283,84 zł.

Na wyżej wymienione zadania Gmina Sokołów Małopolski,  uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Publikacja ogłoszenia przetargu nieograniczonego na na dostawę betonu do budowy chodników na terenie Gminy Sokołów Małopolski: Data: 2017.03.21

Publikacja zapytania cenowego na wykonanie przeglądów technicznych budynków: Data: 2017.03.16

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Sokołowie Małopolskim w sprawie spotkania mieszkańców: Data: 2017.03.15

OGŁOSZENIE

Burmistrz Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim zaprasza mieszkańców i wszystkich zainteresowanych na spotkanie informacyjne dotyczące opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla „ Północ IV.

Chcemy zaprosić Państwa do współpracy przy podejmowaniu decyzji projektowych szczególnie właścicieli gruntów obejmowanych planem.

Spotkanie odbędzie się w dniu 27 marca 2017 rok o godz. 15 00 w siedzibie Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp., ul. Lubelska 5

 

                                                                                        Burmistrz Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.

Andrzej Ożóg

Poprzedniastrona 2/36Następna