Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Aktualności

Publikacja ogłoszenia na przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej: Data: 2017.08.23

Publikacja ogłoszenia na przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej: Data: 2017.08.23

Publikacja ogłoszenia na przetarg nieograniczony „Wymiana oświetlenia w budynkach oświatowych w gminie Sokołów Małopolski”: Data: 2017.08.22

Publikacja zapytania cenowego na zakup wiaty przystankowej: Data: 2017.08.16

Publikacja zapytania cenowego na wykonanie dokumentacji technicznej budowy budynku ośrodka kultury w Markowiźnie: Data: 2017.08.09

Publikacja ogłoszenia na przetarg nieograniczony „Modernizacja budynków oświatowych w gminie Sokołów Małopolski”: Data: 2017.08.04

Ogłoszenie przetargu na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Miasta i Gminy Sokołów Małopolski: Data: 2017.08.02

Burmistrz Gminy i Miasta ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy i Miasta Sokołów Małopolski: Data: 2017.07.26

Publikacja zapytania cenowego na wykonanie usługi polegającej na odwodnieniu osadu ściekowego zgromadzonego w zbiorniku na terenie Oczyszczalni Ścieków w Sokołowie Małopolskim: Data: 2017.07.18

Publikacja zapytania cenowego na wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach budynku MGOPS w Sokołowie Małopolskim: Data: 2017.07.14

OBWIESZCZENIE: Data: 2017.07.03

 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla

Na podstawie art. 17 pkt. 10 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2017 r. poz.1073) oraz uchwały Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. Nr XXIV/249/2017 z dnia 26 października 2016 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla "Pod Lipą" w Sokołowie Młp., w dniach od 12 lipca  do 1 sierpnia   2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. Rynek 1, w godzinach od 8.00 do 13.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie II zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28 lipca 2017 r. o godz. 12.00  w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. Rynek 1.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie II zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Sokołowa Młp., z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 sierpnia 2017 r.

Burmistrz Gminy i Miasta
Sokołowa Małopolski
Andrzej Ożóg

Publikacja zapytania cenowego na opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Wólce Sokołowskiej i w Wólce Niedźwiedzkiej: Data: 2017.06.28

Publikacja zapytania na zakup wraz z dostawą statywu bezpieczeństwa do transportu ludzi wraz z wyciągarką: Data: 2017.06.28

Publikacja zapytania cenowego pn.: "Remont sali gimnastycznej i remont szatni w Zespole Szkół w Wólce Niedźwiedzkiej": Data: 2017.06.28

Publikacja zapytania cenowego na wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach budynku MGOPS w Sokołowie Małopolskim: Data: 2017.06.27

Burmistrz Gminy i Miasta ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: Budowa oświetleń na terenie Gminy Sokołów Małopolski: Data: 2017.06.22

Burmistrz Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Małopolskim: Data: 2017.06.21

Burmistrz Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. H. Sienkiewicza w Nienadówce: Data: 2017.06.21

Burmistrz Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nienadówce: Data: 2017.06.21

Dzień otwarty w Delegaturze KBW w Rzeszowie, 21 VI 2017 r.: Data: 2017.06.19

W środę 21 czerwca 2017 r. w godz. 9:00-15:00 w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Rzeszowie (budynek Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, IV piętro, pok. 416) odbędą się konsultacje dotyczące propozycji nowych wzorów kart do głosowania stosowanych w przyszłorocznych wyborach samorządowych.

Konsultacje będą polegały na zaprezentowaniu wzorów kart do głosowania w formie zbroszurowanej formacie A0 i A1 oraz zapoznaniu się z propozycją treści informacji o sposobie głosowania.

Ponadto wyborcy będą mogli dowiedzieć się wszystkiego o prawie do głosowania, udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych oraz zapoznać się z zasadami głosowania w wyborach samorządowych.

Informacja
 

Publikacja ogłoszenia na przetarg nieograniczony na sprzedaż ciągników rolniczych, spawarki wirującej i agregatów prądotwórczych: Data: 2017.06.12

Ogłoszenie przetargu na przebudowe ulicy Bolesława Prusa w Sokołowie Małopolskim: Data: 2017.06.07

Pulikacja ogłoszenia przetargu - ustny nieograniczony (licytacja) na dzierżawę nieruchomości: Data: 2017.06.06

Publikacja zapytanie cenowego na zadanie renowacja elewacji sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Trzebosi: Data: 2017.06.01

Publikacja Zapytania cenowego: Remont mogił zbiorowych ofiar trerroru na cmentarzu w Trzebosi: Data: 2017.06.01

strona 1/35Następna